6 Şubat 2010 Cumartesi

TEZ: Amaç, Kapsam, Yöntem, Kaynak (Pratik-Akademik)

Sitenin altyapısını sağlayan akademik kaynak:

*
Şehircilik-Dr.Tezi: Kocalar, A.C. 2009, Koruma Amaçlı İmar Planı Uygulanan Taşınmazlarda Mülkiyet ve İmar Haklarının Aktarımı, MSGSÜ, FBE, İstanbul.

Amaç


Bu sitede amaç; ülkemizdeki "İmar hakları"nın aktarımı konusuna bilimsel çalışmalardan * ve yasal içtihatlardan faydalanılarak, daha çok farkındalık kazandırmak, taşınmaz hakları konusunda ise, (henüz geliştirilme aşamasında olan) şu siteye zamanla yönlendirme yapmaktır. http://haklar.wordpress.com/

Not: Aktarım yerine, zaman içersinde doğan gereksinimleri yansıtan başka sözcüklerde (devir) (değişim) (takas) (transfer) halen kullanılmaktadır.

Diğer bazı önemsenen (sosyal ağırlıklı) hedefler ise, özetle şunlardır:
  • Çalışmanın taraflarca (5) daha çok fark edilmesini sağlamak,
  • İmar vb. hakları kaybolan vatandaşları kapsayan koruma önlemleri geliştirmek,
  • Tarihsel geçmişten okumalarla, sözkonusu hak mağdurlarının yaşadığı sıkıntıların zamanla unutturduğu imar vb. hak arayışlarını, bu gibi yollardan bilinçlendirme etkinlikleriyle sürdürülebilme olanaklarını güçlendirmek,
  • Taraflar arasında tanıtım / yayın / organizasyon yapmak üzere birebir iletişim kurmak,
  • Bu amaçların sürdürülebilmesini sağlamak üzere, fon bulmak/kaynak desteği temin etmek,
  • Konunun, akademi ve imar uygulamaları ile içiçe oluşu nedeniyle, burada tartışmaya açık şekilde, görüşlerin kendini test etmesini sağlayacak bir forum/platform oluşturmak,
  • Konuyla ilgili imar uygulamalarına toplumsal katılımın/bilincin artarak, daha çok zenginleşip, kendini geliştirilebilmesini desteklemeyi sürdürmektir.
Kapsam

Konu daha geniş boyutlarda uygulama alanları bulabilme potansiyeli taşıdığından, akademik deneyimin diğer disiplinlerle de ***(3) paylaşılarak, başlangıç **(2) tez kapsamının genişletilmesine yönelik işbirlikleri geliştirmek üzere çağrı ve destek arama girişimi yerinde ve anlamlı görülmektedir.

** http://tezler.blogspot.com/
2005 yılında başlatılan doktora tezi çalışmasına paralel okumalar, yandaki/alttaki sitelerden yer yer paylaşılmış olup, konunun güncelliği giderek artmış, önemi ve kapsamı da aşağıdaki gibi genişlemiştir.

*** Uygulama alanları:
Sitler, Boğaziçi, Milli parklar, Orman, Kıyı, Mera, Bataklıklar, Deprem, Tarım alanları, Dönüşüm alanları, Yenileme alanları, ...
(Bakınız: Yandaki okuyucu anketindeki seçenekler)

Bu konudaki yerli/yabancı akademik çalışmalardan oluşan kaynaklardaki yaklaşımlar da, sürekli kaynak gösterilerek, yine burada özlü bir şekilde işlenilecektir.
(Bakınız: Ayrıntılar hk.da
daha çok bilgi için, akademik çalışmalarda aşağıdaki özgeçmişte listelenmiştir.)

Yöntem

Bu amaçla site, ilgili olabilecek güncel imar uygulamalarında yaşanan sıkıntılara ****(4) gerektikçe; yasal-yönetsel çerçeveyi de çok kapsamlı bir şekilde ele alıp değerlendirmelerle birlikte özgün öneriler getirip, bu konudaki akademik ve pratik birikimin ilgili taraflar (5) arasında ortak bir işbirliği geliştirilerek paylaşılmasını sağlayacaktır.

(5) Aktörler: Mülk sahipleri, Mütahitler, Emlak komisyoncuları, Belediyeler, İlgili Bakanlık-STK'ları-Yargı mensupları (Avukatlar, Hakimler)

Aziz Cumhur KOCALAR
Şeh.Dr./Y.Müh./İşletmeci

Kaynaklar:

* Dr. Tezi:
Kocalar, A.C. 2009, Koruma Amaçlı İmar Planı Uygulanan Taşınmazlarda Mülkiyet ve İmar Haklarının Aktarımı, MSGSÜ, FBE, İstanbul.

Türkçe
özeti:
http://tezler.blogspot.com/2007/12/ehircilik-tezim.html

İngilizce özeti:
http://tezler.blogspot.com/2009/04/transfer-of-property-and-development.html

** http://tezler.blogspot.com/
2005 yılında başlatılan doktora tezi çalışmasına paralel okumalar, yandaki/alttaki siteden yer yer paylaşılmış olup, konunun güncelliği giderek artmış, önemi ve kapsamı da genişlemiştir.

*** U
ygulama alanları:
Sitler, Boğaziçi, Milli parklar, Orman, Kıyı, Mera, Su havzaları, Yeraltı suları, Bataklıklar, Deprem, Tarım/Dönüşüm/ Yenileme/Tarihi/Doğal koruma alanları, ...
(Bakınız: Yandaki okuyucu anketindeki seçenekler)

**** Uygulama örnekleri:

http://istanbuluma.blogspot.com/
http://kulturtabiat.blogspot.com/
http://yinelenebilirenerji.blogspot.com/

(5) Aktörler: Mülk sahipleri, Mütahitler, Emlak komisyoncuları, Belediyeler, İlgili Bakanlık-STK'ları-Yargı mensupları (Avukatlar, Hakimler. Bilirkişiler), Akademisyen/Danışmanlar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

İÇERİK:

Bu site öncelikle, mülkiyet ve imar hakları konusunda bilimsel çalışmalarımın kısa tanıtımına ve katıldığım etkinliklere ayrılmıştır.

AKADEMİK-BLOG LİSTEM: En güncel akademik sorumluluklarım gereği, 5 aktif bloğumdaki paylaşımları içerir.

ETKİNLİKLERDEN:

(2010-) katıldığım etkinlikler hakkında güncel bilgileri ve organizasyonlara teşekkürleri içerir.

TEZDEN:

(2004-2009) İmar planlarında mülkiyet ve imar hakları konusunda yaptığım tez çalışmasının bir ön tanıtımını içerir.


İLGİLİ KAVRAMLAR: Konuya yakın alanlardan ilgili anahtar kelimeleri içeren yazıları gösterir.

Ziyaretler: Site hakkında istatistikleri sizlerle paylaşır.

İZLE: Bu sitedeki güncellemeleri size bildirir.

ÖZGEÇMİŞİM: 2 farklı bakış açısıyla hazırlanmıştır.

HAKKIMDA: Çalışma alanlarımı ve hedeflerimi özetler.

SOSYAL MEDYA-BLOG LİSTEM: Sosyal sorumluluklarım gereği 7 aktif bloğumdaki paylaşımları içerir.

ANKET:
Sitenin içeriğine yönelik geri bildirimlerinizi alır.
Süresi geçtiği için çalışma alanlarını gösterir ve etiket olarak kullandığım anahtar kelimeleri oluşuturur.

EĞİTİMİ:

2003 – 2009

MİMAR SİNAN G.S. ÜNİVERSİTESİ, Mimarlık Fak. Şehir ve Bölge Planlama, Şehircilik, Doktora, Fen Bilimleri Enst.

Tez: Koruma Amaçlı İmar Planı Uygulanan Taşınmazlarda Mülkiyet ve İmar Haklarının Aktarımı

1992-1994

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Elektrik-Elektronik Fak. Elektronik ve Hab. Müh., Haberleşme B.D. Y.lisans, Fen Bilimleri Enst. Tez: Akım Taşıyıcılı Devre Sentezi (Dr. düzeyine yakın bir yöntem geliştirilmiştir.)

1982-1987

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Elektrik-Elektronik Fak. Elektronik ve Hab. Müh., Lisans, (Tez:Bilgisayar Bölümü) Tez: Z-80 mikroişlemcili mantık devreli yongalarda otomatik test amaçlı devre tasarımı.

1990-1996

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Açık Öğretim Fak. İşletme Bölümü, (2.Lisans)Sosyal Medya-Blog Listem

SOSYAL İÇERİKLİ SİTE ARŞİVLERİNDEKİ GÜNCEL BAŞLIKLAR

Bu konulara yönelik sitelerde yer alan son yazılarıma başlıkları üzerinden tıklanarak erişilebilir.

TARİHİ KÜLTÜR ve TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YENİLEME CANLANDIRMA GELİŞTİRME Cumhur Kocalar İst.

İSTANBUL ÇAĞDAŞ KÜLTÜR SANAT TARİHİ DOĞAL VARLIKLAR SİTLER SOSYOLOJİ ÇEVRE BOĞAZİÇİ Cumhur KOCALAR

ŞEHİR ve BÖLGE PLANLAMA İMAR PLANI KORUMA YENİLEME MSGSÜ YTÜ İTÜ Y.MÜH. CUMHUR KOCALAR İST

YENİLENEBİLİR ALTERNATİF GÜNEŞ, RÜZGAR, BİYOKÜTLE ENERJİ Renewable Energy Cumhur Kocalar TR